Lidmaatschap

De WKFN is de landelijke organisatie die belangen behartigt voor alle aangesloten clubs, begunstigers, sportschoolhouders en haar leden. De WKFN organiseert diverse activiteiten op verschillende niveaus en biedt leden de mogelijkheid om mee te doen aan o.a. wedstrijden, toernooien en om Dan examen te doen.

Lid worden

Alle Wado Karateka's zijn welkom binnen één stijlgerichte federatie. Meld je aan via het inschrijfformulier of neem contact op via je Karate leraar of via info@wkfn.nl. Na ontvangst van je inschrijfformulier wordt je paspoort gemaakt.

Ook niet actieve leden, die de WKFN willen ondersteunen kunnen lid worden. Elke federatie kan altijd wel een steuntje in de rug gebruiken.

Voorbeeld WKFN paspoort
Voorbeeld WKFN paspoort

Contributie

De contributie verloopt per kalenderjaar en is als volgt per lidmaatschap vastgesteld:

€ 15,- Voor leden die op 1 januari jonger dan vijftien jaar zijn
€ 25,- Voor leden die op 1 januari vijftien jaar of ouder zijn
€ 50,- Voor sportschoolhouders
€ 10,- Voor begunstigers/donateurs

Let op:

Paspoort kwijt?

Wanneer je je paspoort bent kwijt geraakt of een nieuw paspoort wilt aanvragen, ook als je al lid bent, dan kan je het aanvraagformulier opnieuw invullen en deze voorzien van een recente pasfoto of een email sturen naar het secretariaat. Als er Dan graden in het nieuwe paspoort afgetekend moeten worden dien je kopieën van de behaalde Dan graden mee te sturen. Een WKFN functionaris zal het nieuwe paspoort aftekenen. Het nieuwe paspoort wordt opgestuurd of afgegeven bij de eerstvolgende gelegenheid. De WKFN zal de gemaakte kosten voor het paspoort in rekening brengen zoals staat bij onderdeel "Contributie WKFN".

Wijzigen adresgegevens

Wil je je adres- en/of betalingsgegevens wijzigen, geef dit dan tijdig door aan het secretariaat.

Beëindigen WKFN lidmaatschap

Het WKFN lidmaatschap dien je schriftelijk en uiterlijk vier weken voor het eind van het kalenderjaar op te zeggen. Stuur daarvoor een email naar het secretariaat, met daarin je naam en lid-/paspoortnummer.

Let op:

Wetgeving opzeggen lidmaatschap
"Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. Voor verenigingen, en dus ook sportverenigingen, wordt een verbod op automatische verlenging niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sport/opleidingsaccommodaties. Voor (sport)verenigingen geldt daarom een ander beleid. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie m.b.t. opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan. Heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op een van de eerste drie pagina's te staan. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven."

Bron: NOC*NSF, 15 december 2011