Functionarissen

WKFN bestuursleden

Voorzitter
Dhr. E. de Vos, bereikbaar via info@wkfn.nl

Secretariaat
De ledenadministratie, communicatie en alle graden en benoemingen worden in opdracht en onder verantwoording van het WKFN bestuur centraal georganiseerd en geregistreerd door het secretariaat. Bereikbaar via secretaris@wkfn.nl

Penningmeester
De penningmeester is als functionaris binnen de federatie verantwoordelijk voor de financiële administratie van de WKFN en is bereikbaar via penningmeester@wkfn.nl

Algemeen bestuurslid
Dhr. W. Bosma 5e Dan

Algemeen bestuurslid
Dhr. M. Geijtenbeek 5e Dan

Technische Commissie

Hoofdscheidsrechter

Activiteit/Wedstrijd Commissie

Scheidsrechters Commissie

Meld je aan bij de WKFN voor deelname aan de scheidsrechters commissie

Financiële Commissie

Geschillen Commissie